Zašto koristiti kasko osiguranje

Zašto KASKO?

Kalkulator kasko osiguranja     kasko osiguranje brodova čamaca

 

UGOVOR O KASKO OSIGURANJU (POLISA)

 

Ugovorom o kasko osiguranju osiguravač se obavezuje nadoknaditi materijalne štete na osiguranom vozilu te drugim osiguranim predmetima u vozilu i na vozilu ako te štete nastanu zbog ostvarenja osiguranog rizika, a  osiguranik se obvezuje za to platiti premiju osiguranja. KASKO OSIGURANJEM obuhvaćena je široka lepeza rizika.

 

 Kada je u pitanju saobraćajna nezgoda, KASKO OSIGURANJEM pokrivene su štete na Vašem vozilu:

  • koje ste načinili svojom nepažnjom,
  • koje su načinjene od strane nepoznatog lica
  • koje su načinjene od strane nepoznatog vozila i
  • koje su načinjene od strane neosiguranog vozila odnosno od strane vozila za koje je osiguranje od autoodgovornosti zaključeno kod nepouzdanog osiguravajućeg Društva.
Kasko osiguranje je najbolji vid zaštite automobila.

      Kalkulator kasko osiguranja