Kasko pitanja i odgovori

Kasko pitanja i odgovori

Zašto da ugovorim kasko osiguranje kad imam polisu auto-odgovornosti?

Tek sa kasko osiguranjem, imaćete adekvatnu i potpunu zaštitu od svih šteta koje su nastale na vašem vozilu, između ostalog u slučaju: 

Opširnije: Zašto da ugovorim kasko osiguranje kad imam polisu auto-odgovornosti?

Automobil u vlasništvu firme kasko osiguran - ko sme da ga vozi i kako se regulišu prava po kasko polisi?

Kada je auto u vlasništvu firme osiguran kasko, da li mora da se navede ko iz firme može da ga vozi a da pri tome važi kasko? Da li u polisi mora da se navede ime vozača i šta se dešava kada dođe do štete?

Opširnije: Automobil u vlasništvu firme kasko osiguran - ko sme da ga vozi i kako se regulišu prava po kasko...

Krađa vozila koje je kasko osigurano od krađe, a lizing kuća je vlasnik?

U slučaju krađe vozila koje je kasko osigurano od krađe, a lizing kuća je vlasnik vozila po ugovoru o finansijskom lizingu, kome se i u kolikom iznosu isplaćuje premija osiguranja - lizing kući ili primaocu lizinga?

Opširnije: Krađa vozila koje je kasko osigurano od krađe, a lizing kuća je vlasnik?

Kalkulator kasko osiguranja