Teritorijalna pokrivenost i polisa kasko osiguranja

Teritorijalna pokrivenost i polisa kasko osiguranja

Osiguranje Vašeg vozila važi dok se ono nalazi samo na području Srbije, ili na području Srbije i evropskih zemalja i evropskog dela evroazijskih zemalja. Odluku o teritorijalnoj važnosti osiguranja morate doneti pre potpisivanja polise, a svaka polisa kasko osiguranja mora posedovati:

 

1) Identifikacioni broj

2) Datum sklapanja polise

3) Naziv (kombinovano osiguranje motornih vozila - auto kasko)

 

Pored toga ugovorom (polisom) kasko osiguranja mora se definisati:

 

1) UGOVARAČ OSIGURANJA

2) OSIGURANIK

3) TRAJANJE OSIGURANJA (jednogodišnje ili višegodišnje)

4) PREDMET OSIGURANJA

5) UGOVORENO POKRIĆE I OBRAČUN PREMIJE

6) UKUPNA PREMIJA OSIGURANJA ZA NAPLATU

7) NAČIN PLAĆANJA

 

Kalkulator kasko osiguranja     kasko osiguranje brodova čamaca

Za koju teritorijalnu pokrivenost kasko osiguranja vozila se odlučujete prilikom sklapanja polise?

Kalkulator kasko osiguranja