Osiguranje plovnih objekata- plovila (čamaca, jahti, brodova)

Kasko osiguranje plovnih objekata

Osiguranje od odgovornosti vlasnika plovila

Popunite formu ispod kako biste saznali cenu

Radi preciznijeg dostavljanja ponude i lakše identifikacije
predlažemo da popunite polja sa ličnim podacima.

Takođe Vam savetujemo da čekirate kockicu
ako hoćete da saznate cenu polise odgovornosti
vlasnika plovnog objekta.

Kalkulator kasko osiguranja