Zašto koristiti kasko osiguranje?

zašto je potreban kasko

UGOVOR O KASKO OSIGURANJU (POLISA) - Kao garant sigurnosti

Ugovorom o kasko osiguranju osiguravač se obavezuje nadoknaditi materijalne štete na osiguranom vozilu te drugim osiguranim predmetima u vozilu i na vozilu ako te štete nastanu zbog ostvarenja osiguranog rizika, a  osiguranik se obvezuje za to platiti premiju osiguranja. KASKO OSIGURANJEM obuhvaćena je široka lepeza rizika.
  Kada je u pitanju saobraćajna nezgoda, KASKO OSIGURANJEM pokrivene su štete na Vašem vozilu:
  • koje ste načinili svojom nepažnjom,
  • koje su načinjene od strane nepoznatog lica
  • koje su načinjene od strane nepoznatog vozila i
  • koje su načinjene od strane neosiguranog vozila odnosno od strane vozila za koje je osiguranje od autoodgovornosti zaključeno kod nepouzdanog osiguravajućeg Društva.
Kasko osiguranje je najbolji vid zaštite automobila.

Zahtev za kasko ponudu - vozila

Kalkulator kasko osiguranja

Kasko osiguranje - voznih parkova

kasko osiguranje voznih parkova

Zahtev za kasko ponudu - čamci

kasko osiguranje brodova čamaca

Podsetnik za istek kasko osiguranja

podsetnik

Vaše iskustvo sa kasko osiguranjem

kasko iskustvo

Pitajte nas u vezi kasko osiguranja

pitajte nas

Izaberite sami najbolju ponudu kasko osiguranja.