Osiguranje natpisa na vozilima

Kasko osiguranje - osiguranje reklamnih i drugih natpisa na vozilu

osiguranje reklame natpisa na vozilu

Uz auto kasko osiguranje se može zaključiti i osiguranje reklamnih i drugih natpisa.

Verujemo da vam to nije poznato? Ili ste možda mislili ako imate izbrendirano vozilo koje ste kasko osigurali da se to podrazumeva. Ne podrazumeva se i zato malo objašnjenja.

Kao što i ime kaže ovo osiguranje je dodatno i može se ugovoriti samo uz standardno kasko osiguranje.

Šta je predmet osiguranja?

To su grafički oslikani natpisi na vozilu ili grafo folije na vozilu, kao i demo reklame na vozilu.

Način ugovaranja?

Može biti i na sumu osiguranja ali i na sumu osiguranja „prvog rizika“.

Trajanje osiguranja

Zaključuje se na rok trajanja koji odgovara roku trajanja osnovnom ugovoru o osiguranju

Od kojih rizika/opasnosti se osiguravaju reklamni natpisi?

To su uglavnom svi osnovni rizici (požar, oluja, saobraćajni rizici, grad, ...) samo može da postoji razlika da li neke osiguravajuće kuće u te osnovne rizike (u slučaju osiguranja reklamnih natpisa) uključuju i rizik krađe odnosno i ostale rizike koji se ugovaraju (rizik utaje, rizik prevare i sl.). Najčešće prate rizike ugovorene osnovnom kasko polisom odnosno izabranim paketom kod nekih osiguravajućih kuća.

Uobičajeno je da se i osiguranje reklamnih i drugih natpisa zaključuje sa identičnim učešćem u šteti sa kojim je zaključeno i potpuno/osnovno kasko osiguranje.

Kako se određuje premija? U odnosu na sumu osiguranja odnosno sumu osiguranja „prvog rizika“.

Teritorijalna pokrića uglavnom prate osnovu polisu odnosno kako je ugovoreno potpuno kasko osiguranje vozila.

Kako se određije visina štete?

Visina štete se utvrđuje kod uništenja predmeta osiguranja ili kod krađe, razbojništva vozila, razbojničke krađe (totalna šteta) u visini troškova zamene natpisa na vozilu u momentu nastanka štete.

Za utvrđivanje vrednosti natpisa merodavna je cena novog natpisa uvećana za troškove ugradnje i potrošnog materijala na dan nastanka štete.

Kod oštećenja predmeta osiguranja (delimična šteta) – prema visini troškova popravke po cenama materijala i rada na dan nastanka štete.

Visina štete se utvrđuje na osnovu računa, predračuna ili prosečnih tržišnih cena potrošnog materijala i rada načešće prema sedištu osiguranika.

Kod ovog dodatnog osiguranja se najčešće ne primenjuju odredbe o bonusu odnosno malusu.

Razmislite i o ovom pokriću sledeći put kada ugovarate vašu kasko polisu.

Ovaj tekst ima samo edukativnu ulogu i ni u jednom trenutku se ne bavi tumačenjem odredbi uslova osiguranja, a vezano za kasko osiguranje vozila.

Autor: Katarina Momirović

Zahtev za kasko ponudu - vozila

Kalkulator kasko osiguranja

Kasko osiguranje - voznih parkova

kasko osiguranje voznih parkova

Zahtev za kasko ponudu - čamci

kasko osiguranje brodova čamaca

Podsetnik za istek kasko osiguranja

podsetnik

Vaše iskustvo sa kasko osiguranjem

kasko iskustvo

Pitajte nas u vezi kasko osiguranja

pitajte nas