Osiguranje Rent-A-Car vozila

Kako Osigurati Vozni Park Rent-a-Car kompanije?

rent a car vozila

  1. Sličnost sa Kasko Osiguranjem Ostalih Vozila

Osiguranje voznog parka rent-a-car kompanije u suštini se ne razlikuje od kasko osiguranja drugih vozila tj. vozila sa drugim tipom vlasništva. Automobili će u svakom slučaju biti zaštićeni od različitih rizika, uključujući sudare, krađu i elementarne nepogode.

  1. Minimalno Trajanje Osiguranja

Važno je napomenuti da kasko osiguranje rent-a-car vozila nije moguće sklopiti na manje od godinu dana. Ova kasko polisa pruža sveobuhvatnu zaštitu tokom celog perioda korišćenja vozila.

  1. Uključenje Rizika od Utaje

Za rent-a-car kompanije posebno preporučujemo uključenje rizika od utaje vozila u okviru kasko polise. Ovo dodatno osiguranje će zaštititi vozilo u slučaju da ga neko neovlašćeno preuzme (utaji). Imajte na umu da uključenje ovog rizika može povećati premiju za oko 30%.

  1. Doplatak I popusti za Rent-a-Car Kompanije

Ako  rent-a-car kompanija poseduje 10 ili više vozila, osiguravajuće kuće u tom slučaju daju poseban popust na premiju osiguranja. Ovo je odličan način da uštedite na troškovima osiguranja dok osiguravate svoj vozni park. Inače jedna od razlika u premiji je što je u startu kasko polisa skuplja kada se radi o rent-a-car kompanijama tzv. doplatak za rent-a-car

  1. Pokriveni Rizici

Kasko polise pokrivaju širok spektar rizika, uključujući sudare, krađu i elementarne nepogode kao što su grad i oluja. Ovo znači da će automobili biti zaštićeni čak i u slučaju nepredviđenih događaja. Naravno uvek u ugovoru o kasko osiguranju treba proveriti koji su rizici uključeni a koji isključeni (spisak pokrivenih rizika).

  1. Štete na Parkingu

Najčešće štete koje se dešavaju vozilima su oštećenja vozila na parkingu od strane nepoznatih počinilaca. Ksko polisa treba da  pruži zaštitu i u ovim situacijama, omogućavajući vlasnicima vozila da smanje finansijske gubitke.

  1. Mogućnost Plaćanja Premije na Rate

O bitnosti finansijske uštede za bilo koju kompaniju gotovo da ne treba ni pričati. Zato sve osiguravajuće kompanije omogućavaju plaćanje premije na rate, pri čemu su rate fiksne u dinarima. Ovo rent-a-car kompanijama daje fleksibilnost i olakšava upravljanje budžetom.

Kasko osiguranje za vozni park rent-a-car kompanija je ključno za zaštitu investicija. Klikom na dugme ispod možete saznali više o kasko polisama za rent-a-car  i odabrali najbolju zaštitu za vašu flotu vozila.

Kasko za vozne parkove flote