Vrste osiguranja

Vrste i podela osiguranja

Da bismo vam razjasnili pojam kasko osiguranje moramo Vam objasniti razliku između obaveznog i dobrovoljnog osiguranja.

I ) Prema načinu nastanka osiguranja se dele na:

1) OBAVEZNA

2) DOBROVOLJNA

1) Zakon o osiguranju imovine i lica predviđa četiri slučaja obaveznih osiguranja, od kojih je jedno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima Prilikom registracije vozila verovatno ste primetili da u sklopu uplatnica koje je potrebno uplatiti postoji i jedna uplatnica na kojoj je svrha uplate premija obaveznog osiguranja. Ova uplata je obavezna prilikom registracije svakog vozila, s tim što je vama ostavljeno pravo izbora osiguravajuće kuće sa kojom ćete sklopiti ugovor o obaveznom osiguranju.

2) Dobrovoljno osiguranje nije obavezno i nemate nikakvu obavezu da prilikom registracije vozila platite i kasko osiguranje. Međutim ako želite da dodatno zaštitite svoj automobil, onda je Kasko osiguranje logičan izbor.

II ) Prema predmetu osiguranja podela je na:

1) OSIGURANJE IMOVINE

2) OSIGURANJE LICA

1) OSIGURANJA IMOVINE

A) opšte osiguranje

a) osiguranje imovine (stvari):

-osiguranje od požara,

-osiguranje od provalne krađe i razbojništva,

-osiguranje domaćinstva

-kasko osiguranje motornih vozila(od uništenja, oštećenja i krađe)

-osiguranje useva i plodova

-osiguranje građevinarstva

-osiguranje mašina od loma itd.

b) osiguranje od odgovornosti:

-osiguranje od opšte odgovornosti

-osiguranje od odgovornosti za štete iz upotrebe motornih vozila

c) osiguranje kredita

B) transportno imovinsko osiguranje:

-kasko osiguranje (osiguranje prevoznih sredstava-brodova, aviona,čamaca...)

-kargo osiguranje (osiguranje robe u domaćem i međunarodnomprevozu

-osiguranje od odgovornosti prevoznika (od odgovornosti prema vlasniku robe, prema trećim licima

2) OSIGURANJA LICA

A) osiguranje života

-osiguranje za slučaj smrti

-osiguranje za slučaj doživljenja

-mešovita osiguranja za slučaj smrti i doživljenja

B) osiguranje od posledica nesrećnog slučaja

-osiguranje putnika u javnom prevozu

-osiguranje na poslu i u privatnom životu

-osiguranje vozača, putnika i radnikana motornim vozilima za vreme

upravljanja i vožnje

-osiguranje pri vršenju posebnih delatnosti (sportista, lovaca,

vatrogasaca, zaposlenih i putnika u vazdušnom saobraćaju)

-osiguranje gostiju (hotelskih, banjskih itd.), posetilaca priredbi, turista...

Ovo su bile dve osnovne podele osiguranja koje se tiču kasko osiguranja, inače postoji još podela:

III ) prema prirodi rizika (kopneno, pomorsko i vazdušno osiguranje)

IV ) prema načinu izravnavanja rizika (osiguranje, saosiguranje i reosiguranje)

V ) prema načinu organizovanja osiguranja (premijsko i uzajamno osiguranje)

VI ) na individualna (pojedinačna) i kolektivna osiguranja

Iz svih ovih podela zaključujemo da je KASKO OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA dobrovoljno osiguranje imovine od uništenja, oštećenja i krađe, odnosno rizika nastanka štetnog događaja.

Zahtev za kasko ponudu - vozila

Kalkulator kasko osiguranja

Kasko osiguranje - voznih parkova

kasko osiguranje voznih parkova

Zahtev za kasko ponudu - čamci

kasko osiguranje brodova čamaca

Podsetnik za istek kasko osiguranja

podsetnik

Vaše iskustvo sa kasko osiguranjem

kasko iskustvo

Pitajte nas u vezi kasko osiguranja

pitajte nas

Izaberite sami najbolju ponudu kasko osiguranja.