U kojim slučajevima ne važi kasko osiguranje

Koji rizici se isključuju kod kasko osiguranja

auto u plamenu

Kombinovano osiguranje motornih vozila ili popularno rečeno  auto kasko osiguranje (kasko) je jedno od najčešće ugovaranih osiguranja. Ovo je vrsta osiguranja gde svi uglavnom sve znaju i gde uglavnom svi gledaju samo cenu osiguranja. Da bi kupac kasko osiguranja što bolje bio upoznat sa proizvodom odnosno da bi mu bilo jasno šta kupuje, veoma je bitno da čita delove uslova, koji obrađuju temu koja se najčešće zove Isključenje obaveze osiguravača tj. u kojim situacijama kasko polisa ne važi. To su delovi Uslova osiguranja, kojima se definiše kada osiguravajuća kuća nije u obavezi da naknadi štetu i troškove, ako su nastali.

Kako da običan kupac kasko osiguranja prepozna šta treba da radi i koje situacije mu nisu faktički pokrivene osiguranjem?

Osiguravajuće kuće, prvo i najčešće isključuju terorizam, rat, pobune, nemire, mobilizacije vozila, konfiskacije, odnosno i direktne i indirektne posledice tih događaja. Drugi deo isključenja su neki od katastrofik rizika, gde je u pitanju najčešće zemljotres. Kod nekih osiguravača rizik zemljotresa je već deo osiguranih rizika a kod nekih ne. Treći deo kojim se opisuju isključenja odnosi se na tzv. pogonske štete.

Šta je to pogonska šteta?

Kvarovi na vozilu za vreme pogona vozila su npr.oštećenja na gibnjevima i amortizerima, probušenost ili prsnuće spoljne ili unutrašnje gume na točku, oštećenje točka usled vožnje sa praznom gumom, nedovoljno podmazivanje, nedostatak vode u hladnjaku, oštećenje na električnim instalacijama, preterano opterećenje vozila,… Naravno, da se sada ne pomisli da je ovako opisana pogonska šteta uvek nepokrivena, osiguravajuća kuća definiše u kojim situacijama je to pokriveno. Znači ostvarenjem rizika saobraćajne nezgode, požara ili eksplozija,nekada i krađe,osiguravajuća kuća je u obavezi da naknadi štete koje nastanu kao direktna  posledica pogonske štete.

Nije lako zar ne?

Sada se obično definišu isključenja povezana sa situacijama koje je ipak osiguranik (vozač  ili korisnik kasko osiguranja) mogao da predupredi. Tipa, smrzavanje tečnosti u hladnjaku ili bloku motora, gubitak ulja ili tečnosti iz hladnjaka,u toku nastavka vožnje posle oštećenja vozila ili usled gubitka pogonskog materijala/goriva zbog ostvarivanja osiguranog slučaja ili usled stavljanja u pogon oštećenog vozila. Svie osiguravajuće kuće imaju i deo isključenja koji se odnosi na posredne gubitke: gubitak zarade, kazne zbog prekršaja, često troškove iznajmljenog vozila, naknade za garažiranje i čuvanje vozila, troškovi registracije, troškovi za odvoz tereta koje je vozilo prevozilo, Naravno tu su delovi koji se ostvarivanja rizika krađe.

Kod rizika krađe ima puno detalja o kojima se obavezno morate raspitati.

Nema štete ako ostvarenjem rizika „ krađe“ u nekom najširem smislu, ukoliko je u momentu ostvarenja osigurane opasnosti  vozilo odnosno zaštitini uređaj , koji su konstatovani pri ulasku vozila u osiguranje bili otključani, ili su se u vozilu nalazili ključevi od vozila ili zaštitnog uređaja.I onda ide ono što niko ne voli, ali je surova realnost,” smatraće se da je vozilo bilo otključano ukoliko osiguranik prilikom prijave štete osiguravajućoj kući ne preda sve originalne primerke ključeva vozila, uključujući i ključeve od zaštitnog uređaja, ako ih je bilo”. Naravno, ako u toku osiguranja dođe do krađe ili gubitka ključeva, bez obzira na način i mesto krađe ili gubitka, osiguranik je u obavezi da izvrši zamenu brava, ključeva i zaštitne uređaje, kod ovlašćenih servisera, o svom trošku i osiguravajućoj kući dostavi dokaz o tome. Da ne govorimo da rizik nije pokriven, ako “krađu” izvrši bračni drug, brat, sestra, usvojilac ili usvojitelj osiguranika, roditelji ili  bilo koje lice koje se osiguranikom živi u zajedničkom domaćinstvu, izdržavana lica od strane osiguranika po bilo kom osnovu.

Autor: Katarina Momirović

Zahtev za kasko ponudu - vozila

Kalkulator kasko osiguranja

Kasko osiguranje - voznih parkova

kasko osiguranje voznih parkova

Zahtev za kasko ponudu - čamci

kasko osiguranje brodova čamaca

Podsetnik za istek kasko osiguranja

podsetnik

Vaše iskustvo sa kasko osiguranjem

kasko iskustvo

Pitajte nas u vezi kasko osiguranja

pitajte nas

Izaberite sami najbolju ponudu kasko osiguranja.