Putovanje u inostranstvo i kasko polisa

Put u inostranstvo sa kasko osiguranim vozilom

kasko i inostranstvo

Za razliku od zakonom obaveznog osiguranja motornih vozila od autoodgovornosti, kasko osiguranje spada u grupu osiguranja motornih vozila koja nisu obavezna i karakteristična su uglavnom za novija vozila (postoje i određena rešenja za kasko osiguranje starijih vozila, ali o njima ćemo nekom drugom prilikom). Dok polisom obaveznog osiguranja od autoodgovornosti vi osiguravate vašu odgovornost zbog upravljanja motornim vozilom prema trećim licima, kasko osiguranjem vi osiguravate vaše vozilo od oštećenja ali i od krađe, prevare ili utaje (ukoliko te rizike posebno ugovorite).
Putovanje u inostranstvo sopstvenim vozilom samo po sebi nosi uvećane rizike za vaše motorno vozilo (novi putevi, novi gradovi i ulice, novi ljudi, veliki broj pređenih kilometara, umor...). Iz tog razloga, u ovom tekstu bavićemo se rizicima koji su pokriveni kasko osiguranjem kao i procedurom u slučaju nastanka štetnog događaja u inostranstvu.
Svako osiguravajuće društvo ima neke svoje uslove kasko osiguranja, koji su međusobno suštinski veoma slični. Postoje razlike u pojedinim elementima, međutim kada ugovorite kasko osiguranje u gotovo svakom osiguravajućem društvu, vaše vozilo je osigurano od - saobraćajne nezgode, požara, oluje, grada, eksplozije, iznenadnog termičkog ili hemijskog delovanja, poplave i bujice, obesti trećih lica..... Ovi rizici spadaju u osnovne a pored njih možete ugovoriti i dopunski rizik krađe vozila (rizici prevare i utaje su dopunski rizici koji se ugovaraju kod korišćenja vozila na lizing, i bez ugovaranja ovih rizika lizing kuća sa vama neće potpisati ugovor). Ono što je od izuzetne važnosti prilikom putovanja u inostranstvo, a u vezi sa kasko osiguranjem, jeste da li ste za vaše vozilo ugovorili kasko osiguranje: 1. samo u Srbiji ili 2. Srbiji i inostranstvu. Veoma je važno da na ovaj detalj obratite pažnju, jer se ponekad dešava da predstavnici osiguravajućeg društva Vam ne skrenu pažnju na ovaj detalj, sa ciljem da budu cenovno konkurentni u odnosu na ostala osiguravajuća društva i prodaju vam polisu kasko osiguranja koja nudi pokriće samo na teritoriji Srbije. Iskustva u praksi su pokazala da kod kasko osiguranja cena traba da bude tek 2. ili 3. faktor koji utiče na vašu odluku prilikom izbora osiguravajućeg društva. Sarađujte sa osiguravajućim društvima koja nude najšira pokrića, radite sa ljudima iz osiguranja koje poznajete i u koje imate poverenja, pa tek onda razmatrajte cenu. Ukoliko ne poznajete nikog iz osiguranja angažujte nezavisnog brokera i pitajte ga o apsolutno svemu što vam padne na pamet, neke bitne detalje o kojima ste govorili zapišite i na kraju sastanka pretresite zajednički.
 
Ukoliko ste ugovorili kasko osiguranje koje podrazumeva i pokriće u inostranstvu, eventualni rizici koji vas mogu zadesiti a tiču se krađe vašeg vozila ili oštećenja na njemu, preneti su na osiguravajuće društvo. Kako bi vam bilo potpuno razumljivo, u nastavku ćemo navesti neke česte situacije i kako da postupite.
- Udarili ste u drugo vozilo u saobraćaju / drugo vozilo je udarilo u vas - Pozovite policiju kako bi sačinila zapisnik. Ukoliko je u pitanju šteta male vrednosti možete popuniti Evropski izveštaj sa naglaskom na obaveznom priznanju krivice strane koja je kriva na samom Evropskom izveštaju. Ja sam svakako pristalica pozivanja policije jer je u praksi Evropski izveštaj često puta donosio probleme u naplati štete (od nepravilnog popunjavanja, sporne situacije kako bi se utvrdio pravi krivac jer je nekad odgovornost za saobraćajnu nezgodu podeljena, naknadna pojava psiho - fizičkih tegoba koje se prvobitno ne osete u trenutku saobraćajne nezgode itd.);
- Zatekli ste vaše vozilo udareno/oštećeno na parkingu - Korisno je kontaktirati policiju kako bi se izvršio uviđaj, a kod nekih osiguravajućih društava, kada je u pitanju manja šteta, prijavu možete izvršiti i bez zapisnika;
- Vozilo vam je ukradeno - Obavezno kontaktirate policiju;
- Vozilo vam je udareno i nije u voznom stanju - Kasko osiguranje pokriva samo štete na vozilu, eventualno šlepanje vozila iz inostranstva nije pokriveno kasko osiguranjem (za to vam preporučujem polisu pomoći na putu).

Autor: Nemanja Janković –Director at BISERNA POLISA Ltd. Insurance Brokerage Company.

Zahtev za kasko ponudu - vozila

Kalkulator kasko osiguranja

Kasko osiguranje - voznih parkova

kasko osiguranje voznih parkova

Zahtev za kasko ponudu - čamci

kasko osiguranje brodova čamaca

Podsetnik za istek kasko osiguranja

podsetnik

Vaše iskustvo sa kasko osiguranjem

kasko iskustvo

Pitajte nas u vezi kasko osiguranja

pitajte nas

Izaberite sami najbolju ponudu kasko osiguranja.