Kasko osiguranje vozila u slučaju manifestacija i demonstracija

Aspekt rizika manifestacije ili demonstracije i zlonamernih postupaka odnosno obesti trećih lica.

automobil razlupan u demonstracijama Kod svih osiguravajućih kuća su ovi rizici, deo nekog, da nazovem obaveznog paketa rizika ili deo nekih kombinacija, koje se obeležavaju slovnim oznakama (Kombinacija A, Kombinacija B, Kombinacija C, Kombinacija D) ili deo grupe rizika Vandalizam. Najčešći opis rizika je „Manifestacijom ili demonstracijom podrazumeva se organizovano ili spontano javno izražavanje raspoloženja grupe građana dozvoljeno od strane nadležnih organa".

Zlonamerni postupak ili obest trećih lica, nema potrebe objašnjavati, zar ne? Naravno, najinteresantniji aspekt su uvek isključenja iz osiguranja, a uvažavajući proteste. Svi uslovi za kombinovano osiguranje motornih vozila (auto – kasko) vrlo precizno definišu i situaciju u vezi obaveze osiguravajuće kuće u slučajevima direktne ili indirektne posledice ratnih operacija, pobuna ili akta terorizma. To su uvek isključenja obaveza osiguravajućih kuća. Vodite računa da ne postoje definicije pobune ili akta terorizma. Obzirom na situaciju koju danas živimo i proživljamo i da su štete na vozilima moguće, uvek treba znati i ove stvari. Da li je šteta plativa, uvek zavisi kako osiguravajuća kuća definiše uzrok nastanka štete odnosno mora da ih definiše jasno u slovima osiguranja.
Kako se ono kaže: „Đavo se krije u detaljima." Proverite sa vašom osiguravajućom kućom, da li vaša polisa delimičnog kasko osiguranja (u najvećem broju osiguravajućih kuća ovo se odnosi na lom stakala) pokriva rizike manifestacije ili demonstracije. Kakav je njihov stav? Šta vam je potrebno da bi naplatili štetu? Da biste dobili zvaničnu ponudu osiguravajućih kuća predlažemo vam da popunite zahtev za kasko ponudu.

Ovaj tekst je edukativne prirode i ni jednog trenutka ne daje pravna tumačenja uslova osiguranja.

Autor: Katarina Momirović

Zahtev za kasko ponudu - vozila

Kalkulator kasko osiguranja

Kasko osiguranje - voznih parkova

kasko osiguranje voznih parkova

Zahtev za kasko ponudu - čamci

kasko osiguranje brodova čamaca

Podsetnik za istek kasko osiguranja

podsetnik

Vaše iskustvo sa kasko osiguranjem

kasko iskustvo

Pitajte nas u vezi kasko osiguranja

pitajte nas

Izaberite sami najbolju ponudu kasko osiguranja.