Autokasko i zemljotres

Kasko osiguranje i zemljotres - zaštita automobila od zemljotresa

auto u zemljotresu

Auto kasko osiguranje i zemljotres

Kada god se u okruženju ili kod nas  desi zemljotres – pomeranje zemljišta izazvano prirodnim procesima u zemljinoj kori (najčešća formulacija zemljotresa) često se zapitamo da li je naša imovina osigurana od zemljotresa. Da zemljotresi nisu pojave koje se retko dešavaju potvrdiće vam i sajt www.emsc-csem.org gde možete videti sve seizmičke potrese na zemlji i pratiti ih u realnom vremenu.

Šta je pokriveno osiguranjem od zemljotresa?

Osiguranjem se pruža osiguravajuća zaštita od razornog dejstva zemljotresa koji svojom snagom ošteti osiguranu stvar.

Ovo su opšte definicije. Uglavnom se posebno definiše šta je osigurana stvar. Odnosi se najčešće na objekte, osigurane stvari, opremu, stvari domaćinstva, uređaje, instalacije i sl.

Definiše se granica obaveze osiguravajuće kuće (u Mercalli – Concani – Sieberd stepenim (skala MCS)) od koje osiguranje proizvodi dejstvo, definišu se direktne i indirektne (posledične) štete. Posledične štete koje su najčešće obuhvaćene su požar i eksplozija usled zemljotresa. One koje nisu obuhvaćene su npr. lom stakala, štete usled krađe, obesti posle zemljotresa ili posledične štete, nastale kao posledica zemljotresa ,odnosno posledice pucanja brana, poplava, lavina i dr..

A sada malo o vozilima.

U većini kasko uslova ( kombinovanog osiguranje morornih vozila) zemljotres je isključen rizik. Nije imenovan već je eksplicitno, jasno napisano da osiguravajuća kuća nije u obavezi da naknadi štetu i troškove ako su nastali „kao direktna ili indirektna posledica zemljotresa“. To znači da se eventualno nekim doplatkom na premiju osiguranja može možda i uključiti u pokriće ali to nije praksa u Republici Srbiji.

Kod nekih osiguravajućih kuća rizik zemljotresa spada u grupu „osnovnih" rizika ali ne postoje detaljnija objašnjenja i pojašnjenja da li postoji neka diferencijacija, u smislu jačine i dr. faktora, osim „Zemljotres mora biti seizmografski registrovan“. Delovi koji se tiču obima direktnih ili isključenja u indirektnim štetama nisu posebno navedeni što stvara malo nedoumicu u obimu određivanja naknade iz osiguranja i njene visine naročito kod indirektnih šteta.

Možda će u narednom periodu i samo tržište i dešavanja na njemu, uticati na osiguravajuće kuće da omoguće klijentima uključenje odnosno proširenje pokrića ili nov proizvod. Sve zavisi od interesovanja. I jednih i drugih.

U realnoj situaciji, kada bi danas na vaš auto, koji je kasko osiguran, pali komadi fasade usled zemljotresa, koji je seizmološki registrovan, ili ako bi vaš auto bio ukraden posle zemljotresa, kako bi ta šteta bila tretirana? Kod onih koji ga i imaju u pokriću, nečemu mogu da se nadaju ali kod onih koji ga nemaju stvar je jasna. Proverite i pitajte vašeg prodavca da li imate uključen rizik zemljotresa i ako imate, kada i kako bi vam naknada iz osiguranja bila plaćena.

Ovaj tekst ima samo edukativnu ulogu i ni u jednom trenutku se ne bavi tumačenjem odredbi uslova osiguranja, a vezano za kasko osiguranje vozila.

Autor: Katarina Momirović

Zahtev za kasko ponudu - vozila

Kalkulator kasko osiguranja

Kasko osiguranje - voznih parkova

kasko osiguranje voznih parkova

Zahtev za kasko ponudu - čamci

kasko osiguranje brodova čamaca

Podsetnik za istek kasko osiguranja

podsetnik

Vaše iskustvo sa kasko osiguranjem

kasko iskustvo

Pitajte nas u vezi kasko osiguranja

pitajte nas

Izaberite sami najbolju ponudu kasko osiguranja.