Šta je to utaja vozila?

Na kasko ponudi od osiguravajuće kuće sam video da je pokriven rizik utaje vozila. Šta zapravo predstavlja utaja vozila?

Odgovor:

Utaja vozila

Rizik utaje vozila kod kasko osiguranja?

Utaja vozila je krivično delo koje se dešava kada osoba prisvoji tuđe vozilo u nameri da sebi ili nekom drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist, a da pri tome vozilo već fizički nalazi kod izvršioca krivičnog dela. Ovo se razlikuje od krađe vozila, gde izvršilac uzima tuđi automobil bez dozvole i odvozi ga sa mesta gde je vozilo bilo parkirano (parking, garaža…). Utaju vozila je najbolje objasniti na primeru vozila koju rentakar kompanija iznajmi klijentu:

Pretpostavimo da rentakar iznajmi automobil klijentu na određeni period. U ugovoru o rentiranju stoji da  se automobil vrati nakon pet dana. Međutim, klijent odluči da zadrži automobil i ne vrati ga prema ugovoru. Ovo predstavlja potencijalni slučaj utaje vozila.

U ovom slučaju:

  • Prisvajanje tuđe pokretne stvari: Automobil pripada rentakaru, ali klijent ga zadržava protiv volje vlasnika.
  • Namera za pribavljanje protivpravne imovinske koristi: Klijent zadržava automobil, što može biti sa namerom da ga koristi besplatno ili da ga proda kako bi ostvarila finansijsku korist.
  • Automobil se već nalazi kod klijenta: U ovom slučaju, automobil fizički ostaje u posedu klijenta, za razliku od krađe gde bi osoba morala da fizički ukrade automobil iz garaže ili sa parkinga.

Dakle, utaja vozila se odnosi na situaciju kada osoba nelegalno zadržava tuđi automobil, bez obzira na to da li je automobil pozajmljen ili nađen, s namerom da ostvari protivpravnu imovinsku korist. Ovo krivično delo je protivpravno i može rezultirati pravnim posledicama za izvršioca, uključujući mogućnost krivičnog gonjenja i kazne prema zakonu.

U nekim kasko polisama rizik utaje vozila može biti uključen pa šteta nastala utajom vozila može biti nadoknađena od strane osiguravajuće kuće. Preporuka je da ovaj rizik uvek bude uključen kada rentakar kompanije sklapaju ugovor o kasko osiguranju.

Zahtev za kasko ponudu - vozila

Kalkulator kasko osiguranja

Kasko osiguranje - voznih parkova

kasko osiguranje voznih parkova

Zahtev za kasko ponudu - čamci

kasko osiguranje brodova čamaca

Podsetnik za istek kasko osiguranja

podsetnik

Vaše iskustvo sa kasko osiguranjem

kasko iskustvo

Pitajte nas u vezi kasko osiguranja

pitajte nas

Izaberite sami najbolju ponudu kasko osiguranja.