Promena vlasništva i kasko osiguranje

Da li je moguće izvršiti prenos polise kasko osiguranja u toku važnosti registracije i polise kao što je to slučaj sa prenosom saobraćajne dozvole? Postao sam vlasnik motornog vozila kome registracija i polisa ističu u februaru ove godine.

Odgovor:

Prenos kasko polise na drugog vlasnika vozila

Kasko polisa i prenos vlasništva vozila

Sa promenom vlasništva na motornom vozilu kasko osiguranje prestaje da važi. Jedino je moguće izvršiti povraćaj viška uplaćenih sredstava od osiguravajućeg društva a zatim ugovoriti novu polisu sa podacima novog vlasnika. Cenu nove polise kasko osiguranja možete saznati na našem kalkulatoru kasko osiguranja vozila.

Autor: Nemanja Janković –Director at BISERNA POLISA Ltd. Insurance Brokerage Company.

Zahtev za kasko ponudu - vozila

Kalkulator kasko osiguranja

Kasko osiguranje - voznih parkova

kasko osiguranje voznih parkova

Zahtev za kasko ponudu - čamci

kasko osiguranje brodova čamaca

Podsetnik za istek kasko osiguranja

podsetnik

Vaše iskustvo sa kasko osiguranjem

kasko iskustvo

Pitajte nas u vezi kasko osiguranja

pitajte nas

Izaberite sami najbolju ponudu kasko osiguranja.