Totalna šteta na automobilu kupljenom na lizing

Poštovani, zapaljeno mi je vozilo koje je kasko osigurano a isto je uzeto na lizing. Kome se isplaćuje premija osiguranja? Šta je sa onih 30 rata koje sam platio prethodne godine za lizing? To su izgubljene pare?

Odgovor:

Totalna šteta i lizing

Totalna šteta na automobilu kupljenom na lizing

totalna šteta i lizing

Za razliku od kredita kod koga vi postajete vlasnik vozila, kod lizinga je vlasnik vozila lizing kuća dok ste vi korisnik i plaćate naknadu za koričćenje predmetnog vozila. U situaciji kada dođe do totalne štete postoji metodologija obračuna koja zavisi od načina ugovaranja same polise. Kod ovakve situacije pravo na naknadu štete ima lizing kuća, ali da li ćete vi dobiti neki novac ili ne prvenstveno zavisi od visine štete koja se isplaćuje i visine duga koji postoji prema lizing kući. Ukoliko je visina štete veća od vašeg duga, lizing kuća će naplatiti do visine vašeg dugovanja a ostatak će biti isplaćen vama.

Autor: Nemanja Janković –Director at BISERNA POLISA Ltd. Insurance Brokerage Company.

Zahtev za kasko ponudu - vozila

Kalkulator kasko osiguranja

Kasko osiguranje - voznih parkova

kasko osiguranje voznih parkova

Zahtev za kasko ponudu - čamci

kasko osiguranje brodova čamaca

Podsetnik za istek kasko osiguranja

podsetnik

Vaše iskustvo sa kasko osiguranjem

kasko iskustvo

Pitajte nas u vezi kasko osiguranja

pitajte nas

Izaberite sami najbolju ponudu kasko osiguranja.