Da li je moguće napraviti kasko osiguranje na period manji od godinu dana?

Da li je moguće napraviti kasko osiguranje na period manji od godinu dana?

Odgovor:

Kasko osiguranje na period manji od godinu dana

Ugovor o kasku na period manji od godinu dana

placanje kaska na manje od godinu

Neverovatno kako uslovi osiguranja postaju sve složeniji i nerazumljiviji za prosečnog kupca osiguranja (osiguranika).

Da bi se dao odgovor na ovo prosto pitanje, na koje bi se, u svakom slučaju trebalo odgovoriti sa „Može." ili „Ne može.", moraju se malo analizirati Uslovi osiguranja za kombinovano osiguranje motornih vozila, kako se  najčešće i zovu zvanično Uslovi za kasko osiguranje.

Uslovi ili opis proizvoda, definišu šta može biti osigurano, po kojim uslovima, od kojih rizika i naravno sadrže sve pravne odredbe trajanje ugovora, kako se raskida, da li postoje penali, kako se obračunava visina štete, kako naknada iz osiguranja itd.

Postoje dva modela uslova za osiguranje.

Prvi model je da osiguravači (osiguravajuća društva) prave pakete rizika (A,B,C,D...) u kojima definišu šta paketi (koje rizike) obuhvataju i drugi model je varijanta  podele rizika koji su pokriveni osiguranjem na : osnovni rizici i dopunski rizici. Zašto je bitno ovo za pitanje da li se ugovor može ugovoriti na period manji od godinu dana?

Iz samih paketa odnosno ugovaranjem dopunskih rizika proizilaze pravila. Najveći broj kupaca kada kaže "kasko osiguranje" pod tim misli i osiguranje od rizika krađe. To što misle kupci ne znači pravno – formalno da je to tako. Osiguravač može da ugovori ugovor na period kraći od godinu dana ali u nekoj verziji svog proizvoda u kom nema rizika krađe vozila. Možda ćete dobiti paket A ili samo osnovne rizike na period kraći od godinu dana. Kada  kažete da želite da vam se uključi rizik krađe, jer vi kao kupac ne znate da li je to varijanta D ili dopunski rizik, tada najčešće stupaju poslovna pravila društava za osiguranje.

U kom smislu?

Osiguravajuće kuće u najvećem broju ne dozvoljavaju da se ugovore pokrića koja uključuju i rizk krađe, a da se taj ugovor može zaključiti na period kraći od jedne godine.

Razlog?

Disperzija rizika u vremenu i prostoru. Da uprostimo. Svako bi želeo da kupi kasko osiguranje koje uključuje rizik krađe za mesec dana kada ide na more? Zvuči odlično zar ne? Za klijenta da ali nivo premije koji bi pokrivao kumulaciju rizika u ovako malom vremenskom periodu bi trebao biti mnogo veći nego kada bi se obračunavala premija u varijanti pro - scala ( za jedan mesec -20 % godišnje premije) odnosno bar puta dva.

Da rezimiramo, 99%  ugovaranja sa rizikom krađe je uvek na godinu dana.

Ali kupci uvek mogu da raskinu ugovor o kasko osiguranju posle nekog vremena. Tada za njih važe odredbe koje se tiču vraćanja premije, povrata premije odnosno odredbe sličnih naziva. Kao što osiguravajuće kuće imaju pravo da raskinu ugovor o osiguranju usled neplaćanja premije, uz uvažavanje svih odredbi Zakona o obligacionim odnosima (obaveštavanje, opominjanje i raskid)  i klijenti mogu da raskinu ugovor, naravno poštujući pravila koja su definisana Uslovima osiguranja. Raspitajte se kod svog prodavca osiguranja ne samo oko pravila ugovaranja nego i raskida. Raskida sa štetom i raskida bez štete. Kada znate sve informacije imaćete mogućnost da svojim ugovorom i svojim novcem upravljate na pravi način. Da biste dobili ponude direktno od više osiguravajućih društava predlažemo vam da popunite zahtev za kasko ponudu i da se raspitate o mogućnosti sklapanja kasko polise na period manji od godinu dana, ako vam je potreban takav vid kasko osiguranja.

Napomena: Ovaj tekst je informativno promotivne prirode i ne bavi se tumačenjem pravnih normi.

Autor: Katarina Momirović

Zahtev za kasko ponudu - vozila

Kalkulator kasko osiguranja

Kasko osiguranje - voznih parkova

kasko osiguranje voznih parkova

Zahtev za kasko ponudu - čamci

kasko osiguranje brodova čamaca

Podsetnik za istek kasko osiguranja

podsetnik

Vaše iskustvo sa kasko osiguranjem

kasko iskustvo

Pitajte nas u vezi kasko osiguranja

pitajte nas

Izaberite sami najbolju ponudu kasko osiguranja.