Od kada do kada važi kasko polisa? Važenje kasko polise - datum i vreme upisani na polisi.

Od kada do kada važi kasko polisa? Važenje kasko polise - period važenja. Značenje datuma i vremana upisanog na kasko polisi.

 

Odgovor:

 

Obaveza osiguravača (osiguravajućeg društava) iz ugovora o osiguranju počinje:
24-og (dvadeset četvrtog) časa onog dana koji je u polisi naveden kao početak osiguranja, ako je do tog dana plaćena premija ili prva rata premije osiguranja ili u skladu sa zaključenim ugovorom o osiguranju.
Obaveza osiguravača (osiguravajućeg društava) iz ugovora o osiguranju prestaje:
24-og (dvadeset četvrtog) časa onog dana koji je u polisi naveden kao dan isteka osiguranja ili 24-og (dvadeset četvrtog) časa onog dana koji je, u drugim slučajevima predviđenim ovim uslovima, određen kao dan isteka ugovora o osiguranju ili u skladu sa zaključenim ugovorom o osiguranju.


Evo i malog pojašnjenja šta to zapravo znači u praksi.
Najčešće polise počinju u ponoć dana koji je naveden kao početak osiguranja . Na primer početak važenja kasko polise 13.11.2017. a istek 13.11.2018. godine. Kada ne pišu vremena, tada važi pravilo:počinje u ponoć. To znači da nema pokrića 13.11.2017.godine i naravno ima pokrića 13.11.2018 godine. Ako piše vreme npr.13.11.2017. u 14:00 tada je obično istek 13.11.2018. 14:00. Ovaj drugi model se koristi najčešće kod kasko osiguranja novih vozila.

 

Zahtev za kasko ponudu - vozila

Kalkulator kasko osiguranja

Kasko osiguranje - voznih parkova

kasko osiguranje voznih parkova

Zahtev za kasko ponudu - čamci

kasko osiguranje brodova čamaca

Podsetnik za istek kasko osiguranja

podsetnik

Vaše iskustvo sa kasko osiguranjem

kasko iskustvo

Pitajte nas u vezi kasko osiguranja

pitajte nas

Izaberite sami najbolju ponudu kasko osiguranja.