Zašto da ugovorim kasko osiguranje kad imam polisu auto-odgovornosti?

Tek sa kasko osiguranjem, imaćete adekvatnu i potpunu zaštitu od svih šteta koje su nastale na vašem vozilu, između ostalog u slučaju: 

  • saobraćajne nezgode (nastale čak i vašom krivicom), 
  • pada ili udara nekog predmeta, 
  • požara, eksplozije ili poplave, 
  • obesti trećih lica... 

Kasko osiguranje važi u Republici Srbiji i geografskim granicama Evrope, uključujići celu teritoriju Turske. 

Važno! 

Rizikujete da izgubite prava koja vam garantuje polisa auto-kasko osiguranja ako je vozilom upravljala osoba bez odgovarajuće dozvole, ako je bila pod uticajem alkohola ili narkotika, ako je nesreća nastala usled prolaska na crveno svetlo.

Više detalja o tome u kojim slučajevima je isključena obaveza osiguravača na nadoknadu štete možete pročitati u Uslovima kasko osiguranja za svaku osiguravajuću kuću. 

Zahtev za kasko ponudu - vozila

Kalkulator kasko osiguranja

Kasko osiguranje - voznih parkova

kasko osiguranje voznih parkova

Zahtev za kasko ponudu - čamci

kasko osiguranje brodova čamaca

Podsetnik za istek kasko osiguranja

podsetnik

Vaše iskustvo sa kasko osiguranjem

kasko iskustvo

Pitajte nas u vezi kasko osiguranja

pitajte nas

Izaberite sami najbolju ponudu kasko osiguranja.