Da li je moguće izvršiti naplatu nezgode ako nije rađen policijski zapisnik?

Da li je moguće izvršiti naplatu nezgode ako nije rađen policijski zapisnik?

 

Odgovor:

 

Moguće su sledeće situacije

1. Po osnovu autoodgovornosti - naknada za povredu , duševni bol, itd vrši se iz polise štetnika ( lica koje je odgovorno za saobraćajni udes ). To je deo od ukupne naknade iz ove polise i prestavlja naknadu za nematerijalnu štetu. Pošto je u pitanju osiguranje od odgovonosti, da bi se isplatila naknada iz osiguranja mora se i utvrditi odgovornost lica za koje tvrdimo da je štetnik. Zapisnik policije i drugi validni dokumenti su potrebni za dokazivanje te odgovornosti. Bez ovih dokumenata teško se može dokazati nečija odgovornost.

2. Ako nije bilo štetnika ( što mislim da je ovde slučaj ) , onda je moguće naplatiti naknadu po osnovu osiguranja od nezgode . Ona može biti ugovoena na više načina:
a) dopunski ugovorena uz autoodgovornost

b) da lica koja su imala udes imaju polisu osiguranja od nezgode po nekom drugom osnovu ( najčešće to je po osnovu polise osiguranja zaposlenih od nezgode, lično osiguranje, itd, itd ).

Postojanje štetnika i naplata po osnovu štetnikove odgovornosti ne isključuje naplatu po ovom osnovu. Ovo je sasvim druga vrsta osiguranja. Takođe , ako povređeno lice ima više polisa od nezgode , i ispunjeni su određeni uslovi, po svakoj od tih polisa , lice može imati naknadu iz osiguranja. Za naknadu iz osiguranja po ovom osnovu nije potreban policijski izveštaj već je potrebna relevantna medicinska dokumentacija. Na osnovu nje se utvrđuje da li je povredom nastao određen stepen trajnog invaliditeta. Ako nije onda nema naknade. Mogu biti naknađeni samo troškovi lečenja, eventualno dnevna naknada ili bolnički dan ako su ugovoreni na polisi od nezgode. Onda se i po tom osnovu može ostvariti pravo na naknadu iz osiguranja.

Zahtev za kasko ponudu - vozila

Kalkulator kasko osiguranja

Kasko osiguranje - voznih parkova

kasko osiguranje voznih parkova

Zahtev za kasko ponudu - čamci

kasko osiguranje brodova čamaca

Podsetnik za istek kasko osiguranja

podsetnik

Vaše iskustvo sa kasko osiguranjem

kasko iskustvo

Pitajte nas u vezi kasko osiguranja

pitajte nas

Izaberite sami najbolju ponudu kasko osiguranja.