Da li puno kasko osiguranje ne važi ukoliko vozilo nema dve (ili četiri) zimske gume prilikom sudara?

Da li puno kasko osiguranje ne važi ukoliko vozilo nema dve  (ili četiri) zimske gume prilikom sudara?

 

Odgovor:

 

Može biti od uticaja samo ako postoji uzročno-posledična veza između konkretnog događaja i broja pneumatika i debljine šare na točkovima vozila. Dakle, nije isključeno pravo na naknadu iz osiguranja , ali ako se utvrdi da je direktni uzrok sudara stanje i broj pneumatika koji  nije u skladu sa Zakonom, onda pravo na naknadu iz osiguranja neće postojati.

Zahtev za kasko ponudu - vozila

Kalkulator kasko osiguranja

Kasko osiguranje - voznih parkova

kasko osiguranje voznih parkova

Zahtev za kasko ponudu - čamci

kasko osiguranje brodova čamaca

Podsetnik za istek kasko osiguranja

podsetnik

Vaše iskustvo sa kasko osiguranjem

kasko iskustvo

Pitajte nas u vezi kasko osiguranja

pitajte nas

Izaberite sami najbolju ponudu kasko osiguranja.