Kada osiguranje prestaje da važi i kako izbeći takvu situaciju?

Istek osiguranja kod auto kasko osiguranja

obnoviti kasko polisuU današnje vreme, kada je jedini cilj sačuvati što više života, i neke životne stvari, koje si tiču osiguranja treba završiti na jednostavan i lak način. Kada klijenti zaključuju polise osiguranja, oni često, osim naravno početka osiguranja, ne gledaju kada su im datumi isteka osiguranja.

Polise se najčešće zaključuju kao jednogodišnje ali često ljudi faktički ugovaraju i višegodišnja osiguranja. Najčešći razlog ugovaranja višegodišnjih osiguranja je popust na trajanje osiguranja koja većina osiguravajućih kuća odobrava ili su auto kasko polise kolaterali nekih drugih ugovornih obaveza klijenata (vozila na leasing, vozila kupljena putem kredita i sl.).

No, bitna stvar na koju ukazujemo pažnju je globalno praćenje datuma isteka osiguranja. Kada ugovorite jednogodišnju polisu, npr. ugovorili ste je prošle godine, kada su mnoge osiguravajuće kuće odobravale sajamske/akcijske popuste, npr. 29.03.2019. do 29.03.2020. godine. I odjednom shvatite da je april mesec. Nisu vas zvali iz osiguravajuće kuće, niste se ni vi setili. Bez obzira da li radite od kuće, u samoizolaciji ste, radite na svom radnom mestu, vi nemate više osiguranje. Ovde se mogu javiti dve situacije. Imali ste štetu na vozilu ili ne?

Ako ste imali štetu, na vama je da dokažete da se šteta desila u periodu osiguranja. Nije jednostavno? Ako niste imali štetu, uvek možete da pozovete osiguravajuću kuću i da sa njom ugovorite novu polisu. Tu se mogu javiti situacije tipa: „Vozilo mora da se pregleda.“ , „Da li ste imali prijavljenih šteta?“, „ Da li imate nameru da prijavite neku štetu?“ i sl. Informacije da li je bilo šteta u prethodnom periodu osiguranja ili u periodu kada nemate osiguranje su jako bitne za obračun premije osiguranja odnosno nastavak osiguranja.

Bitno je da  vam istek osiguranja bude na neki način predočen, uvek i u vremenima vanrednog stanja. Bitan je to datum. I zbog prijave štetnih događaja i kod nastavka ili da kažemo obnove osiguranja. Kada klijent ima zaključeno osiguranje kao višegodišenje ili sa neodređenim rokom trajanja, onda važe neki drugi mehanizmi ali o tome u sledećim tekstovima. Da bi predupredili ovakve situacije, koristite servise, podsetnike. Korisnici osiguranje često ne koriste  podsetnike u telefonima ali zato  možete koristiti naš PODSETNIK ZA ISTEK KASKO OSIGURANJA koji će vas automatski obavestiti unapred onoliko dana na koliko ga vi podesite.

Ovaj tekst ima za cilj promociju osiguranja i nijednog trenutka ne odražava stavove društava za osiguranje i nema za cilj tumačenje pojedinih odredbi koje se tiču Uslova osiguranja.

Autor: Katarina Momirović

Zahtev za kasko ponudu - vozila

Kalkulator kasko osiguranja

Kasko osiguranje - voznih parkova

kasko osiguranje voznih parkova

Zahtev za kasko ponudu - čamci

kasko osiguranje brodova čamaca

Podsetnik za istek kasko osiguranja

podsetnik

Vaše iskustvo sa kasko osiguranjem

kasko iskustvo

Pitajte nas u vezi kasko osiguranja

pitajte nas

Izaberite sami najbolju ponudu kasko osiguranja.