Kasko i LEASING

Kasko osiguranje za vozila kupljena na lizing

Kasko i leasing (u daljem tekstu lizing)

kasko osiguranje i lizingKupovina vozila na lizing se može definisati kao pisani ugovor između dve strane: lizing kompanije (davaoca lizinga) i korisnika vozila (primaoca lizinga). U ovoj transakciji davalac lizinga nabavlja vozilo od dobavljača i daje je na korišćenje primaocu lizinga na određeni vremenski period, dok je korisnik lizinga zauzvrat dužan da davaocu vrši periodična plaćanja po uslovima definisanim u ugovoru.

Važno je naglasiti da se uslovi pod kojima se sklapa ugovor o kasko osiguranju motornih vozila kupljenih na lizing razlikuju od uslova kasko osiguranja vozila kupljenih gotovinski ili na kredit. Najbitnija razlika je u tome što je prilikom kupovine vozila na lizing kasko osiguranje (od osnovnih rizika i krađe) obavezno. Troškove kasko osiguranja snosi primalac lizinga - kupac, koji može biti pravno ili fizičko lice.

 

Lizing naknada se plaća mesečno i ugovara se uz primenu valutne klauzule (vezana za  iznos EUR, CHF po srednjem kursu na NBS na dan obračuna mesečne naknade). Ugovorom se definiše na vremenski period od 2-5 godina. PDV se plaća na celokupan iznos lizinga, uključujući i kamatu. Troškovi odobrenja finansiranja su u zavisnosti od lizing kuće i vrednosti predmeta lizinga, zatim tome treba dodati i upis ugovora u registar finansijskog lizinga, naknada za otkup predmeta lizinga i drugo, što sve zajedno može povećati iznos celokupnog lizinga za 2-4%.

Pre nego što se odlučite za nabavku vozila putem lizinga dobro bi bilo da znate da je davalac lizinga - banka, vlasnik predmeta lizinga - vozila, tokom perioda ugovora o lizingu i da predmet lizinga - vozilo, ujedno predstavlja i sredstvo obezbeđenja naplate.

Postoje 2 mogućnosti finansiranja kupovine vozila na lizing:

  1. FINANSIJSKI lizing
  2. OPERATIVNI lizing (poslovni zakup)
izračunaj lizing ratu

1. FINANSIJSKI lizing

je najčešći oblik finansiranja kupovine vozila. Prednosti ovog načina finansiranja su manje kamatne stope u odnosu na klasične kredite i jednostavnija  i brža procedura dobijanja ove vrste lizinga. Nedostatak je u tome što fizička lica očekuje skuplja registracija vozila s obzirom da je lizing kuća vlasnik vozila i naravno  PDV koji je potrebno odmah platiti na celokupan iznos finansijskog lizinga (uključujući i kamatu). Kasko osiguranje je obavezno. Maksimalna mesečna rata za finansijski lizing može da iznosi najviše 30% od mesečnog primanja. Na kraju perioda otplate, kada su otplaćene sve rate, moguć je prenos vlasništva predmeta lizinga, odnosno primalac lizinga koristi i održava predmet lizinga i nakon isteka roka i izmirivanja svih obaveza po Ugovoru, može postati vlasnik predmeta lizinga...

2. OPERATIVNI lizing (poslovni zakup)

Osnovna prednost operativnog lizinga je u tome što ste u startu izloženi manjim početnim plaćanjima, s obzirom da se PDV ne plaća odmah kao kod finansisjkog lizinga, već se daje depozit na cenu vozila bez PDV-a. Brojne su prednosti ovog načina finansiranja: manje kamatne stope u odnosu na klasične kredite i jednostavnija  i brža procedura dobijanja ove vrste lizinga, u ratu lizinga moguće je uključiti i troškove servisa, zamene guma i ostalih usluga. Ukoliko se radi o osnovnom sredstvu, rata zakupa vozila direktno ulazi u troškove poslovanja čime se smanjuje osnovica za oporezivanje dobiti. PDV koji je sadržan u rati zakupa je povratna stavka. Vozilo se knjiži u poslovnim knjigama lizing kompanije. Korišćenjem zakupa ne smanjuje se kreditna sposobnost klijenta. lizing kompanija registruje vozilo za klijenta, sve rizike vlasništva preuzima lizing kuća.

Nedostaci su nemogućnost otuđenja vozila bez saglasnosti lizing kuće  i to što je u određenim slučajevima godišnja kilometraža ograničena. Vlasnik predmeta zakupa ostaje zakupodavac i po isteku ugovora o zakupu, odnosno završetkom ugovornog perioda, korisnik ne postaje vlasnik vozila već ukoliko želi može izvršiti njegov otkup po realnim tržišnim cenama.

Zahtev za kasko ponudu - vozila

Kalkulator kasko osiguranja

Kasko osiguranje - voznih parkova

kasko osiguranje voznih parkova

Zahtev za kasko ponudu - čamci

kasko osiguranje brodova čamaca

Podsetnik za istek kasko osiguranja

podsetnik

Vaše iskustvo sa kasko osiguranjem

kasko iskustvo

Pitajte nas u vezi kasko osiguranja

pitajte nas

Izaberite sami najbolju ponudu kasko osiguranja.