Istorijat kasko osiguranja

ISTORIJA KASKO OSIGURANJA

istorijat kasko osiguranjaSama reč osiguranje u najopštijem i najširem smislu označava pojam sigurnosti, poverenja u nešto, zaštitu, obezbedjenje, zajamčenost. Ovo opšte značenje  reči označava i svrhu osiguranja koje se zapravo i sastoji u pružanju neke sigurnosti.

Čoveku su oduvek pretile razne opasnosti koje su ugrožavale njegov opstanak, preteći da ugroze njegov život, zdravlje ili imovinu. On je sa njima neprekidno morao da se bori i da organizuje nekakvu zaštitu. Razni oblici zaštite koje je pronalazio, morali su stalno da se usavršavaju i smišljaju nove jer su nastajale i nove opasnosti, naročito sa razvojem tehnološke revolucije i pojavom novih izuma. (npr. automobila)

Pored potrebe da se zaštite sopstvena dobra od elementarnih sila ili tuđih radnji, javlja se i potreba zaštite od posledica sopstvene aktivnosti kojom se može naneti šteta tuđim ili svojim dobrima. Sigurno je da pojedinac sopstvenim snagama nije bio u stanju da obezbedi ovu zaštitu. Nametnula se ideja organizovanja zaštite putem zajednice u kojoj će pojedinci, ugroženi istom opasnošću, svojim doprinosima (premije osiguranja) obezbediti naknadu onome od njih koga opasnost pogodi. Drugim rečima , olakšaće svoj položaj time što će rizik podeliti na više lica koja će zajednički snositi njegove posledice.

Sa  pojavom lica koje je bilo sposobno da realizuje ove ideje i organizuje raspodelu rizika, t.j. da bude posrednik između mnoštva učesnika rizične zajednice i prikuplja sredstva potrebna za pokriće štetnih posledica koje nastanu nekome od njih može se reći da je došlo do pojave osiguravača i delatnosti osiguranja.

Osiguranje je zatim stalno usavršavano da bi što bolje ostvarilo svoj cilj. Osiguranje danas ne služi samo zaštiti interesa pojedinaca koji se osiguravaju, već i interesima trećih lica koja ne učestvuju u stvaranju zajedničkog fonda. Osiguranje ima veoma bitan značaj za čitavu društvenu zajednicu.

Evolucijom osiguranja i pojavom motornih vozila javila se i potreba za ovim vidom zaštite  i  motornih vozila. Tako je nastalo kasko osiguranje.

Zahtev za kasko ponudu - vozila

Kalkulator kasko osiguranja

Kasko osiguranje - voznih parkova

kasko osiguranje voznih parkova

Zahtev za kasko ponudu - čamci

kasko osiguranje brodova čamaca

Podsetnik za istek kasko osiguranja

podsetnik

Vaše iskustvo sa kasko osiguranjem

kasko iskustvo

Pitajte nas u vezi kasko osiguranja

pitajte nas

Izaberite sami najbolju ponudu kasko osiguranja.