Delimično kasko osiguranje

Osiguranje stakala na vozilu - delimično kasko osiguranje

delimicno kasko osiguranje stakala

Delimično kasko osiguranje – osiguranje loma stakala na vozilu

Osiguranje stakala od loma je verovatno jedna od vrsta osiguranja, kao deo kasko osiguranja vozila za koju su svi čuli ali u najčešćem broju situacija, kada pomisle na osiguranje svog vozila, zaborave na to.

Šta je osiguranje stakla od loma ?

To je osiguranje stakala na vozilu od loma i oštećenja. U najčešećem broju slučajeva tu se misli na sva standardno ugrađena stakla na vozilu izuzev stakala (plastike) na svetlosnim uređajima, ogledalima i krovu vozila ( uključujući i stakleni krov).

Od čega su osigurana stakla? Od kojih rizika?

Rizici od kojih su stakla osigurana su mnogostruki i oni su uglanom pobrojani kao i kod standarnog kasko osiguranja. Neke osiguravajuće kuće, koje imaju diferencirane pakete rizika (obično ih obeležavaju sa A,B,C,D i...) direktnim navođenjem paketa definišu rizike od kojih su stakla na vozilu osigurana. Tipa ( saobraćajna nezgoda, pad ili udar nekog predmeta, požar, direktni udar groma, eksplozija, oluja, grad(tuča) snežna lavina, manifestacije ili demonstracije, zlonamerni postupci ili obest trćih lica, ..., namerno prouzrokovane štete na osiguranoj stvari radi sprečavanja veće štete, odron zemljišta, obrušavanje zemljišta i stena, potapanje vozila i dr – npr. paket C). Neki ne definišu rizike kod delimičnog kasko osiguranja na taj način ali i drugačijim odredbama u uslovima se rizici svode na napred pobrojane.

Ovde treba voditi računa, kako se rizik krađe, najčešće posebno ugovara, a ovde mislimo i na njegove podvarijante tipa neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila, tešku krađu, razbojničku krađu i razbojništvo, najčešće ne postoji veza između bilo koje varijante ostvarenja rizika krađe i osiguranja loma stakala ali to treba pitati svog prodavca.

Kako i na koji način se osiguravaju stakla na vozilu?

Kod većine osiguravajućih kuća osiguranje stakala se zaključuje na sumu osiguranja prvog rizika koja se iscrpljuje isplatom svake pojedinačne naknade, a najviše do visine sume osiguranja prvog rizika.

Iznos sume osiguranja prvog rizika se obavezno navodi na polisi osiguranja.

Postoje i podvarijante da je maksimalna obaveza osiguravajuće kuće, u toku jedne godine osiguranja, dvostruki iznos ugovorene sume osiguranja prvog rizika odnosno iznosa koji je napisan na polisi. To je dodatan benefit. Proverite kod svog prodavca osiguranja.

Način određivanja ove sume je standardizovan. Kod većine zavisi od vrste vozila ( putničko, teretno, autobus) i marke (Škoda, FIAT, AUDI, VW,... ) ali to ne mora da bude pravilo. Naravno, i ovde postoji najčešće obavezna franšiza (učešće u šteti) koja može biti u apsolutnom iznosu (20 Eur) ili u relativnom iznosu (10%) od visine štete.

Osiguranje loma stakla se ugovara kao jednogodišnje osiguranje i najčešće je uvezano sa obaveznim osiguranjem vozila (auto odgovornost). To znači da ako polisu auto odgovornosti kupite kod osiguravajuće kuće A možete kod nje kupiti u polisu delimičnog kasko osiguranja.

Postoji i uslov, do kada možete ugovoriti polisu delimičnog kasko osiguranja. Postoji rok do kog dana odnosno posle koliko dana od početka AO polise to možete uraditi. Najčešći rok je 30 dana ali može biti i kraći.

Fotografije stakala su obavezni element ovog ugovora. Za ovaj proizvod auto kaska ne primenjuje sistem bonus – malusa. Bez obzira na broj štetnih događaja godišnje ili ako uopšte niste imali štetu, vaša premija osiguranja se ne menja. Cene osiguranja su jako povoljne. Od 19 eura godišnje pa naviše (cena zavisi od izabrane sume osiguranja i eventualno ostalih parametara cenovne politike osiguravajućih kuća).

Još jedna stvar je bitna i koju najčešće ljudi ne znaju i ne pitaju.

Kasko polisa, kada prodate kola, odmah prestaje da važi. Ne postoji prenos prava na novog vlasnika. Kod delimičnog kasko osiguranja, kod većine osiguravajućih kuća važi isto pravilo. Postoje osiguravajuće kuće gde prodajom vozila i polisa delimičnog kasko osiguranja važi do kraja odnosno do naredne registracije, što je dodatni benefit za novog vlasnika. Proverite.

Napomena: troškovi izdavanja nove registracione nalepnice nisu pokriveni ovim osiguranjem. Danas su svi serviseri stakala upoznati sa ovom činjenicom pa se trude da, kada je to moguće, sačuvaju staru registracionu nalepnicu.

Ovaj tekst ima samo edukativnu ulogu i ni u jednom trenutku se ne bavi tumačenjem odredbi uslova osiguranja, a vezano za kasko osiguranje vozila.

Autor: Katarina Momirović

Zahtev za kasko ponudu - vozila

Kalkulator kasko osiguranja

Kasko osiguranje - voznih parkova

kasko osiguranje voznih parkova

Zahtev za kasko ponudu - čamci

kasko osiguranje brodova čamaca

Podsetnik za istek kasko osiguranja

podsetnik

Vaše iskustvo sa kasko osiguranjem

kasko iskustvo

Pitajte nas u vezi kasko osiguranja

pitajte nas

Izaberite sami najbolju ponudu kasko osiguranja.