Kako se računa cena kasko osiguranja - od čega zavisi?

Kriterijumi koji utiču na cenu kasko osiguranja

Način određivanja cene kasko osiguranja vozila je u domenu poslovne tajne društva za osiguranje, ali postoje neke opšte odrednice kojima se rukovode društva za osiguranje. I pored sve složenosti obračuna premije kasko osiguranja pokušaćemo da objasnimo zašto neko plaća više a neko manje polisu kasko osiguranja. Zašto neko ima “ful kasko” a nekome je isplaćena šteta manja za određenu sumu koja se zove “učešće u šteti“.

U sledećem tekstu su objašnjeni kriterijumi koji utiču na cenu kasko polise za motorno vozilo.

Prvi kriterijum: vrednost vozila.

procena vrednosti automobilaPošto kasko osiguranje spada u osiguranje imovine (u ovom slučaju pokretne) bitno je utvrditi vrednost te imovine odnosno vozila. Najveći broj društava za osiguranje kada je u pitanju polovno vozilo vrednost vozila određuje koristeći katalog AMSS. U slučaju kada je vozilo novo kao polazna osnova uzima se faktura za vozilo. Vrednost novog vozila na fakturi je zbir osnovice i pdv-a. Vrednost vozila i u jednom i u drugom slučaju predstavlja sumu osiguranja i ona predstavlja OSNOVICU ZA OBRAČUN PREMIJE. Iz svega ovoga je jasno da sa starošću vozila opada njegova vrednost a samim tim i osnovica za obračun premije što navodi na zaključak da ćete za starija vozila plaćati nižu cenu kasko osiguranja.

Iz gore navedenog proističe drugi kriterijum: starost vozila.

Taj kriterijum, odnosno starost vozila, se u obračunima kod osiguravajućih društava vidi kao popust za starost ili je već ukalkulisan u sumu osiguranja.

Treći kriterijum: marka / vrsta vozila

Ovo je najčešća diversifikacija u delu ugovaranja rizika krađe. Šta to zapravo znači? Nisu sva vozila “atraktivna” za krađu. Uvek su neka vozila više na meti kradljivaca u odnosu na druga vozila. Često se dešava da neke marke automobila u nekom periodu budu češće na meti kradljivaca a neke ne. Stoga osiguravajuća društva prateći trendove ukradenih marki/modela povećavaju premiju za “rizične grupe automobila” pa je samim tim kasko osiguranje za njih skuplje.

Četvrti kriterijum: ugovoreni rizici

saobracajna nesrecaKao što se da primetiti, pojedina društva za osiguranje prave pakete ( prirodni, saobraćajni, krađa, ...). Razne kombinacije – daju i različitu cenu. Što je više rizika pokriveno kasko polisom njena cena je veća. Kod vozača je često odomaćen i izraz “full kasko” što bi značilo da takva polisa pokriva sve moguće rizike koji mogu zadesiti automobil/motorno vozilo. Krađa, odnosno ugovaranje rizika krađe uvek je skuplje i dolazimo do kriterijuma pet.

Kriterijum pet: posedovanje zaštitinih uređaja protiv krađe

Posedovanje zaštitnih uređaja na vozilu obično donosi neki dodatni popust na premiju osiguranja. Uređaji koji mogu uticati na premiju osiguranja su najčešće klinovi, kandže, blokade motora itd. Kod nekih osiguravajućih društava se čak i zahteva ugradnja zaštitne opreme ili čak GPS praćenje kako bi rizik krađe bio obuhvaćen kasko polisom. Način obračuna popusta za automobile sa zaštitnim uređajima je stvar društva za osiguranje a klijent uglavnom ima nižu premiju i/ili uključen rizik krađe.

Kriterijum šest: teritorijalno pokriće ili jednostavnije gde važe pokrića po kasko polisi

Najbitnije za klijenta da zna gde mu važi polisa. Sklapanjem ugovora o kasko osiguranju možete birati da li će polisa pokrivati vozilo dok je u zemlji ili ćete se odlučiti da kasko važi i van granica Srbije. Najčešće se daje popust ako se izabere pokriće samo u Republici Srbiji.

Kriterijum sedam: učešće osiguranika u šteti – franšiza.

Bez obzira da li je relativna u % (procentualno učešće u šteti) ili apsolutna ( novčani iznos iskazan na polisi u RSD ili u EUR) klijent treba da zna da će u svakoj šteti učestvovati. Kako zapravo funkcioniše franšiza (učešće u šteti).

Evo primera: na automobilu ste imali štetu od 100 eura.
Ako ste imali kasko polisu sa 10% učešća u šteti osiguravajuća kuća će vam nadoknaditi 90 eura dok ostalih 10% odnosno u ovom slučaju 10 eura nadoknađujete vi.
Ako ste imali kasko polisu sa 50 eura apsulutnog učešća u šteti osiguravajuća kuća će vam isplatiti 50 eura dok 50 eura troškova štete snosite vi.

Model franšize se uvek pokazao kao delotvoran u boljem iskorišćavanju polisa .

Zašto?

Zato što klijenti kalkulišu da li će im ta šteta uticati na bonus ( kriterijum  broj osam)  koji će dobiti sledeće godine u osiguranju. Ovo navodi na sledeće a to je da je BONUS nagrada vozaču u vidu popusta na kasko polisu zato što u proteklom periodu osiguranja nije imao štetu. Bonus se dobija gotovo uvek kada produžavata (obnavljate) kasko polisu kod istog osiguravajućeg društva a da u prethodnom period niste imali štetu.

Kod nekih društava za osiguranje postoji i malus franšiza ( kriterijum broj devet ) , odnosno dodatna premija, koja zavisi od broja i visina šteta koju je klijent naplatio u toku jedne godine. Malus u ovom slučaju prestavlja kaznu vozaču što je u prethodnom periodu imao štetu (suprotno od bonusa) i često se označava kao doplatak na premiju osiguranja.

kradja kola kompijuteromNaravno, društva za osiguranje, mogu da uvedu i neku vrstu dodatnih kriterijuma za snižavanje premija osiguranja ( broj godina klijenta, broj godina vozačkog iskustva, specificiranje mesta popravke vozila i sl. – kriterijum broj deset). Npr. vozač sa više godina vozačkog staža ima veći popust na kasko polisu. Dokaz o godinama vozačkog staža je vozačka dozvola.

Komercijalni popusti  ( kriterijum jedanaest ) su najčešće način način plaćanja – odjednom unapred ili na rate ili posedovanje još nekog prozvoda društva za osiguranje ( klasični cross selling popusti ) npr. Pored osiguranog automobila kod istog osiguranja imate i životno osiguranje.

I naravno , kriterijum dvanaest, su obično popusti u odnosu na to da li je ugovor jednogodišnji ili višegodišnji. Većina društava za osiguranje ukoliko klijent zaključi ugovor o osiguranju duži od jedne godine ( dve i više) daju određene popuste.

Na kraju napomenimo da postoji još jedan uslov koji utiče na iznos konačne ponude za polisu kasko osiguranja vozila koji se može definisati kao kriterijum trinaest a to je način na koji ugovarate kasko osiguranje odnosno da li kasko osiguranje ugovarate direktno sa osiguravajućom kućom ili putem posrednika (agencije, zastupnika osiguravajućeg društva). O tome možete da pročitate više u našem članku Zašto je bolje ugovoriti kasko osiguranje direktno sa osiguravajućom kućom nego preko posrednika?
Ovo su najčešće verzije kriterijuma koji utiču na cene kasko osiguranja. Uticaj svakog od ovih kriterijuma ima svoj opšti deo ( karakteristike tržišta RS) i naravno samog portfelja koje ima društvo za osiguranje.
Da biste saznali koliko bi koštalo kasko osiguranje za vaš automobil kliknite na KALKULATOR KASKO OSIGURANJA.

Ovaj tekst ima za cilj promociju osiguranja i nijednog trenutka ne odražava stavove društava za osiguranje i nema za cilj tumačenje pojedinih odredbi koje se tiču Uslova osiguranja.

Autor: Katarina Momirović

Zahtev za kasko ponudu - vozila

Kalkulator kasko osiguranja

Kasko osiguranje - voznih parkova

kasko osiguranje voznih parkova

Zahtev za kasko ponudu - čamci

kasko osiguranje brodova čamaca

Podsetnik za istek kasko osiguranja

podsetnik

Vaše iskustvo sa kasko osiguranjem

kasko iskustvo

Pitajte nas u vezi kasko osiguranja

pitajte nas